piątek, 11 października 2013

Konfesja i tradycja: szkice o poezji polskiej po 1989 roku


W swej książce Artur Nowaczewski wchodzi w spór nie tyle z poprzednikami, starszymi poetami, ile z zastaną, nacechowaną zmarginalizowaniem, sytuacją poezji oraz z jej nadinterpretacjami czy związanymi z nią przemilczeniami. Próbuje, często skutecznie, przekonań do swoich odczytań konkretnych wierszy, książek lub osobowości poetyckich śmiałymi analizami, które przeprowadza w związku z szerszymi procesami kulturowymi. 

Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski


Zasadniczą rolę w konceptach krytycznych Artura Nowaczewskiego stanowi kategoria undergroundu. Gdyński krytyk mocno pogłębia jej rozumienie, odziera nawarstwione na niej stereotypy, przywraca jej blask. Wokół niej buduje spójną krytycznoliteracką narrację, z pasją detektywa - która udziela się również czytelnikom - śledzi jej obecność w miejscach zaskakujących i egzotycznych.

Dr hab. Wojciech Kudyba

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza